Oppervlaktebepaling accomodatie Zorggroep Meander

Zorggroep Meander biedt in Oost-Groningen zorg thuis, behandeling en revalidatie en wonen. Van de afdeling technische ondersteuning kreeg 3DX3 het verzoek om een pilot op te starten waarbij nauwkeurig oppervlakte en inhoud van diverse ruimtes op te meten.

Op lokatie Veenkade te Veendam werden op verdieping 4 oostzijde een 15 tal ruimtes ingescand. De scans werden onder andere vergeleken met de bestaande tekeningen waarmee een indruk werd verkregen over de verschillen tussen papier en werkelijkheid.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *