Deformatie filterpers meten met 3D laserscanning

In het productieproces van Zeolyst Delfzijl spelen de filterpersen een belangrijke rol. De persen zorgen ervoor dat het product wordt ontdaan van water. Met een druk van ruim 250 bar duwt een hydraulische cilinder de filterdoeken tegen elkaar. Bij een van de persen was er vaak storing door lekkage bij de afdichtingen. De technische dienst had het vermoeden dat  dit wel eens zou kunnen komen doordat de pers tijdens bedrijf zodanig vervormt, dat er uitlijningsprobemen ontstaan en de cilinder onaccepatabel hoge krachten voor de kiezen krijgt. Tot nu toe was er echter geen method gevonden om dit te meten en te kwantificeren.

De techniek van contactloze meting middels laserscanning bracht uitkomst.
Om een goed inzicht te krijgen waar en hoe de vervormingen optreden, scande 3DX3 de pers achtereenvolgens in drukloze toestand en onder 250 bar druk. Er werden vaste referentiepunten gemarkeerd, die ervoor dienden om enerzijds vanaf dezelfde positeis te scannen en anderzijds om ervoor te zorgen dat de puntenwolkbestanden goed op elkaar konden worden gelegd.

De deformatie werd haarscherp in beeld gebracht met de door de scanner gemaakte contactloze metingen. Uit analyse bleek dat de pers op sommige plekken bijna 10 mm verplaatste, de cylinder niet alleen enigzins kantelde maar er ook een hoekverdraaiing optrad tussen cilinderkop en persplaat. Genoeg informatie om een met een gedegen plan van aanpak de storingen aan te pakken!