Bepalen van de oppervlakte accommodatie door 3D scanning

Zorggroep Meander biedt in Oost-Groningen zorg thuis, behandeling alsmede revalidatie en wonen. Van de afdeling technische ondersteuning kreeg 3DX3 het verzoek om een pilot op te starten waarbij nauwkeurig oppervlakte en inhoud van diverse ruimtes moesten worden bepaald.

Op lokatie Veenkade te Veendam werden op verdieping 4 oostzijde een 15 tal ruimtes ingescand. De scans werden onder andere vergeleken met de bestaande tekeningen waarmee een indruk werd verkregen over de verschillen tussen papier en werkelijkheid.