Aanpassen bordessen van watergemaal Miedema

Voor een breed arbo-project in 2013 gaf Wetterskip Fryslan de opdracht om bordessen te realiseren bij het Gemaal Miedema. Een paar maanden later, vlak voor de montage, besloot het Wetterskip het gemaal volledig te renoveren. De bordessen werden opgeslagen, en de renovatie werd afgelopen oktober afgerond.

Het gerenoveerde gemaal werd in november gescand. De puntenwolk werd over het oorspronkelijke CAD-model van de bordessen gelegd. Daarbij werden diverse virtuele “aanlopers” met onder andere nieuwe en verplaatste kabelgoten vastgesteld. Daardoor kon vooraf het ontwerp en de uitvoering van het bordes worden aangepast. Tijdens de montage van bordessen kwam men daardoor niet voor onaangename verassingen te staan!