Nieuwe silo en schroeftransporteurs voor uitbreiding bij Siniat

Voor deze uitbreiding scande 3DX3 eind 2015 de locatie van en rondom de nieuwe onderdelen in. Met de hieruit verkregen puntenwolk werden in Autodesk inventor alle onderdelen en sparingen voor doorvoeringen virtueel op de juiste plek gezet en op maat gedimensioneerd.

Jansen & Heuning heeft ondertussen de fabrikage en montage succesvol afgerond (maart 2016).

eigenaar: Siniat

opdrachtgever: Jansen & Heuning