Herbestemming Teresiakerk

In de kerk worden appartementen gebouwd. De door 3DX3 in opdracht van Groupius Wonen gemaakte puntenwolken zijn de basis voor het 3D model van het definitieve ontwerp.