Vernieuwen leidingwerk voor slibgisting RWZI Nederhorst den Berg

Een deel van de slibleidingen moesten opnieuw worden gemaakt. Met de scans werden de as built leidingdelen gemodelleerd en konden deze vervolgens geheel in de fabriek worden geprefabriceerd. Het monteren was daarna een koud kunstje.